likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 27 1031
Който нож вади, той поръчва музиката 26 1125
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 921
Ако няма ум е червена 23 1005
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 900
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 807
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 782
Бог помага и то умря 15 932
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 873
Без наука - никога 15 754
Гладна кокошка си хапна ябълка 15 735
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 830
Една птичка циганин надлъгва 13 1011
Жената е за пияниците 13 974
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 887
Приятел в нужда и ритнал топа 13 740
Добрият кон и гол кокал гризе 12 854
На дрът гъз, пий вино 12 740
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 862
Чаша пълна кесия не пълни 11 828
В окото ти да бръкнат, пий вино 11 811
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 838
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 10 779
У всекиго се намира, проклето пиянство 10 722
Мъчно е да е най-дълбока 9 764