likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 27 1017
Който нож вади, той поръчва музиката 26 1110
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 909
Ако няма ум е червена 23 995
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 888
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 797
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 773
Бог помага и то умря 15 920
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 863
Без наука - никога 15 747
Гладна кокошка си хапна ябълка 15 728
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 820
Една птичка циганин надлъгва 13 1001
Жената е за пияниците 13 960
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 878
Приятел в нужда и ритнал топа 13 732
Добрият кон и гол кокал гризе 12 841
На дрът гъз, пий вино 12 730
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 850
Чаша пълна кесия не пълни 11 820
В окото ти да бръкнат, пий вино 11 800
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 828
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 10 769
У всекиго се намира, проклето пиянство 10 714
Мъчно е да е най-дълбока 9 757