Приятел в нужда и ритнал топа

размени поговорките размени поговорките

Приятел в нужда  се познава

Уплел конците  и ритнал топа

прегледи 741     харесвания 13