likes views
Който нож вади, той поръчва музиката 26 1110
Гладно куче, да ме учи на пости 27 1017
Една птичка циганин надлъгва 13 1001
Ако няма ум е червена 23 995
Жената е за пияниците 13 959
Бог помага и то умря 15 920
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 909
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 888
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 878
Бързата работа, на ти секира 6 869
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 862
Ако си мома, на врага си прощавай 6 859
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 850
Добрият кон и гол кокал гризе 12 841
Чисто сребро, такова ти е на гърбина 3 840
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 6 833
Всеки умен, ама далеч не стига 6 829
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 828
Ум царува, лошият човек никога 6 825
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 820
Чаша пълна кесия не пълни 11 820
В окото ти да бръкнат, пий вино 11 800
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 797
Котка по гърб си изкарва хляба 7 795
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 773