Добрият кон и гол кокал гризе

размени поговорките размени поговорките

Добрият кон  сам си изкарва зобта

Гладно куче  и гол кокал гризе

прегледи 854     харесвания 12