Чаша пълна кесия не пълни

размени поговорките размени поговорките

Чаша пълна , жена гладна

Празна хвалa  кесия не пълни

прегледи 829     харесвания 11