Който нож вади, той поръчва музиката

размени поговорките размени поговорките

Който нож вади , от нож умира

Който плаща , той поръчва музиката

прегледи 1126     харесвания 26