likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 26 547
Който нож вади, той поръчва музиката 25 719
Пременил се Илия, у главата блъснат 24 543
Ако няма ум е червена 22 565
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 17 456
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 17 429
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 16 445
Бог помага и то умря 14 488
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 14 472
Без наука - никога 14 398
Гладна кокошка си хапна ябълка 14 370
Мързеливата жена си има червей да го яде 13 433
Една птичка циганин надлъгва 12 626
Жената е за пияниците 12 580
Ако попът се напива слепи ги ражда 12 418
Приятел в нужда и ритнал топа 12 397
Добрият кон и гол кокал гризе 11 477
На дрът гъз, пий вино 11 346
Чаша пълна кесия не пълни 10 481
Вълкът козината си мени леке не хваща 10 443
В окото ти да бръкнат, пий вино 10 387
Умрялото магаре го ръжда не хваща 9 489
У всекиго се намира, проклето пиянство 9 399
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 9 383
Мъчно е да е най-дълбока 8 417