likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 27 813
Който нож вади, той поръчва музиката 26 975
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 786
Ако няма ум е червена 23 826
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 710
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 677
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 653
Бог помага и то умря 15 751
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 727
Без наука - никога 15 604
Гладна кокошка си хапна ябълка 15 598
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 691
Една птичка циганин надлъгва 13 872
Жената е за пияниците 13 821
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 707
Приятел в нужда и ритнал топа 13 628
Добрият кон и гол кокал гризе 12 701
На дрът гъз, пий вино 12 587
Чаша пълна кесия не пълни 11 724
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 675
В окото ти да бръкнат, пий вино 11 640
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 728
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 10 628
У всекиго се намира, проклето пиянство 10 612
Мъчно е да е най-дълбока 9 645