likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 27 730
Който нож вади, той поръчва музиката 26 890
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 710
Ако няма ум е червена 23 744
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 626
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 608
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 585
Бог помага и то умря 15 671
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 650
Без наука - никога 15 544
Гладна кокошка си хапна ябълка 15 523
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 609
Една птичка циганин надлъгва 13 794
Жената е за пияниците 13 745
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 627
Приятел в нужда и ритнал топа 13 563
Добрият кон и гол кокал гризе 12 627
На дрът гъз, пий вино 12 513
Чаша пълна кесия не пълни 11 665
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 595
В окото ти да бръкнат, пий вино 11 565
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 661
У всекиго се намира, проклето пиянство 10 553
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 10 551
Мъчно е да е най-дълбока 9 587