likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 26 593
Който нож вади, той поръчва музиката 25 750
Пременил се Илия, у главата блъснат 24 579
Ако няма ум е червена 22 607
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 17 494
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 17 488
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 17 463
Бог помага и то умря 14 535
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 14 517
Без наука - никога 14 428
Гладна кокошка си хапна ябълка 14 398
Мързеливата жена си има червей да го яде 13 480
Една птичка циганин надлъгва 12 660
Жената е за пияниците 12 622
Ако попът се напива слепи ги ражда 12 478
Приятел в нужда и ритнал топа 12 434
Добрият кон и гол кокал гризе 11 511
На дрът гъз, пий вино 11 377
Чаша пълна кесия не пълни 10 530
Вълкът козината си мени леке не хваща 10 477
В окото ти да бръкнат, пий вино 10 432
Умрялото магаре го ръжда не хваща 9 532
У всекиго се намира, проклето пиянство 9 434
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 9 415
Мъчно е да е най-дълбока 8 460