likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 27 712
Който нож вади, той поръчва музиката 26 873
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 690
Ако няма ум е червена 23 726
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 604
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 592
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 569
Бог помага и то умря 15 655
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 630
Без наука - никога 15 529
Гладна кокошка си хапна ябълка 15 504
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 588
Една птичка циганин надлъгва 13 776
Жената е за пияниците 13 727
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 607
Приятел в нужда и ритнал топа 13 548
Добрият кон и гол кокал гризе 12 611
На дрът гъз, пий вино 12 494
Чаша пълна кесия не пълни 11 648
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 579
В окото ти да бръкнат, пий вино 11 543
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 646
У всекиго се намира, проклето пиянство 10 535
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 10 533
Мъчно е да е най-дълбока 9 570