likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 26 525
Който нож вади, той поръчва музиката 25 702
Пременил се Илия, у главата блъснат 24 526
Ако няма ум е червена 22 545
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 17 410
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 16 432
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 16 431
Бог помага и то умря 14 468
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 14 455
Без наука - никога 14 385
Гладна кокошка си хапна ябълка 14 356
Мързеливата жена си има червей да го яде 13 413
Една птичка циганин надлъгва 12 608
Жената е за пияниците 12 559
Ако попът се напива слепи ги ражда 12 397
Приятел в нужда и ритнал топа 12 379
Добрият кон и гол кокал гризе 11 458
На дрът гъз, пий вино 11 332
Чаша пълна кесия не пълни 10 460
Вълкът козината си мени леке не хваща 10 429
В окото ти да бръкнат, пий вино 10 368
Умрялото магаре го ръжда не хваща 9 474
У всекиго се намира, проклето пиянство 9 385
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 9 368
Мъчно е да е най-дълбока 8 402