likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 27 945
Който нож вади, той поръчва музиката 26 1071
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 866
Ако няма ум е червена 23 919
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 813
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 752
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 730
Бог помага и то умря 15 844
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 823
Без наука - никога 15 690
Гладна кокошка си хапна ябълка 15 676
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 780
Една птичка циганин надлъгва 13 956
Жената е за пияниците 13 915
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 802
Приятел в нужда и ритнал топа 13 693
Добрият кон и гол кокал гризе 12 785
На дрът гъз, пий вино 12 681
Чаша пълна кесия не пълни 11 782
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 777
В окото ти да бръкнат, пий вино 11 724
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 790
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 10 712
У всекиго се намира, проклето пиянство 10 673
Мъчно е да е най-дълбока 9 711