likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 26 565
Който нож вади, той поръчва музиката 25 731
Пременил се Илия, у главата блъснат 24 558
Ако няма ум е червена 22 578
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 17 471
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 17 442
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 16 457
Бог помага и то умря 14 505
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 14 491
Без наука - никога 14 409
Гладна кокошка си хапна ябълка 14 378
Мързеливата жена си има червей да го яде 13 445
Една птичка циганин надлъгва 12 641
Жената е за пияниците 12 596
Ако попът се напива слепи ги ражда 12 436
Приятел в нужда и ритнал топа 12 411
Добрият кон и гол кокал гризе 11 490
На дрът гъз, пий вино 11 357
Чаша пълна кесия не пълни 10 500
Вълкът козината си мени леке не хваща 10 456
В окото ти да бръкнат, пий вино 10 402
Умрялото магаре го ръжда не хваща 9 505
У всекиго се намира, проклето пиянство 9 411
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 9 393
Мъчно е да е най-дълбока 8 430