likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 27 755
Който нож вади, той поръчва музиката 26 916
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 733
Ако няма ум е червена 23 769
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 651
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 631
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 607
Бог помага и то умря 15 694
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 674
Без наука - никога 15 561
Гладна кокошка си хапна ябълка 15 545
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 633
Една птичка циганин надлъгва 13 817
Жената е за пияниците 13 768
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 649
Приятел в нужда и ритнал топа 13 583
Добрият кон и гол кокал гризе 12 649
На дрът гъз, пий вино 12 535
Чаша пълна кесия не пълни 11 683
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 620
В окото ти да бръкнат, пий вино 11 586
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 681
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 10 573
У всекиго се намира, проклето пиянство 10 573
Мъчно е да е най-дълбока 9 604