likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 26 614
Който нож вади, той поръчва музиката 25 768
Пременил се Илия, у главата блъснат 24 600
Ако няма ум е червена 22 628
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 17 510
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 17 505
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 17 483
Бог помага и то умря 14 562
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 14 535
Без наука - никога 14 442
Гладна кокошка си хапна ябълка 14 417
Мързеливата жена си има червей да го яде 13 496
Една птичка циганин надлъгва 12 683
Жената е за пияниците 12 642
Ако попът се напива слепи ги ражда 12 506
Приятел в нужда и ритнал топа 12 456
Добрият кон и гол кокал гризе 11 526
На дрът гъз, пий вино 11 395
Чаша пълна кесия не пълни 10 551
Вълкът козината си мени леке не хваща 10 495
В окото ти да бръкнат, пий вино 10 453
Умрялото магаре го ръжда не хваща 9 553
У всекиго се намира, проклето пиянство 9 449
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 9 436
Мъчно е да е най-дълбока 8 480