likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 27 694
Който нож вади, той поръчва музиката 26 845
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 668
Ако няма ум е червена 23 706
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 581
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 571
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 546
Бог помага и то умря 15 632
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 610
Без наука - никога 15 509
Гладна кокошка си хапна ябълка 15 483
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 566
Една птичка циганин надлъгва 13 755
Жената е за пияниците 13 709
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 586
Приятел в нужда и ритнал топа 13 529
Добрият кон и гол кокал гризе 12 592
На дрът гъз, пий вино 12 470
Чаша пълна кесия не пълни 11 627
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 559
В окото ти да бръкнат, пий вино 11 522
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 625
У всекиго се намира, проклето пиянство 10 515
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 10 512
Мъчно е да е най-дълбока 9 551