likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 27 990
Който нож вади, той поръчва музиката 26 1091
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 887
Ако няма ум е червена 23 971
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 864
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 775
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 750
Бог помага и то умря 15 897
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 842
Без наука - никога 15 725
Гладна кокошка си хапна ябълка 15 708
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 799
Една птичка циганин надлъгва 13 981
Жената е за пияниците 13 939
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 855
Приятел в нужда и ритнал топа 13 712
Добрият кон и гол кокал гризе 12 821
На дрът гъз, пий вино 12 708
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 827
Чаша пълна кесия не пълни 11 800
В окото ти да бръкнат, пий вино 11 773
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 809
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 10 746
У всекиго се намира, проклето пиянство 10 696
Мъчно е да е най-дълбока 9 735