likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 26 536
Който нож вади, той поръчва музиката 25 710
Пременил се Илия, у главата блъснат 24 534
Ако няма ум е червена 22 557
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 17 446
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 17 420
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 16 439
Бог помага и то умря 14 480
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 14 464
Без наука - никога 14 392
Гладна кокошка си хапна ябълка 14 362
Мързеливата жена си има червей да го яде 13 425
Една птичка циганин надлъгва 12 619
Жената е за пияниците 12 570
Ако попът се напива слепи ги ражда 12 407
Приятел в нужда и ритнал топа 12 390
Добрият кон и гол кокал гризе 11 470
На дрът гъз, пий вино 11 338
Чаша пълна кесия не пълни 10 473
Вълкът козината си мени леке не хваща 10 437
В окото ти да бръкнат, пий вино 10 380
Умрялото магаре го ръжда не хваща 9 483
У всекиго се намира, проклето пиянство 9 394
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 9 377
Мъчно е да е най-дълбока 8 410