likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 27 847
Който нож вади, той поръчва музиката 26 1008
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 813
Ако няма ум е червена 23 854
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 745
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 709
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 677
Бог помага и то умря 15 780
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 755
Без наука - никога 15 631
Гладна кокошка си хапна ябълка 15 625
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 722
Една птичка циганин надлъгва 13 899
Жената е за пияниците 13 855
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 739
Приятел в нужда и ритнал топа 13 651
Добрият кон и гол кокал гризе 12 728
На дрът гъз, пий вино 12 621
Чаша пълна кесия не пълни 11 744
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 712
В окото ти да бръкнат, пий вино 11 670
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 749
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 10 657
У всекиго се намира, проклето пиянство 10 632
Мъчно е да е най-дълбока 9 667