likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 27 634
Който нож вади, той поръчва музиката 26 785
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 615
Ако няма ум е червена 23 646
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 525
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 519
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 498
Бог помага и то умря 15 580
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 550
Без наука - никога 15 461
Гладна кокошка си хапна ябълка 15 432
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 512
Една птичка циганин надлъгва 13 698
Жената е за пияниците 13 655
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 526
Приятел в нужда и ритнал топа 13 475
Добрият кон и гол кокал гризе 12 541
На дрът гъз, пий вино 12 414
Чаша пълна кесия не пълни 11 570
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 510
В окото ти да бръкнат, пий вино 11 468
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 568
У всекиго се намира, проклето пиянство 10 464
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 10 450
Мъчно е да е най-дълбока 9 493