likes views
Гладно куче, да ме учи на пости 27 916
Който нож вади, той поръчва музиката 26 1056
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 854
Ако няма ум е червена 23 896
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 788
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 742
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 713
Бог помага и то умря 15 820
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 809
Без наука - никога 15 671
Гладна кокошка си хапна ябълка 15 656
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 764
Една птичка циганин надлъгва 13 939
Жената е за пияниците 13 899
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 777
Приятел в нужда и ритнал топа 13 681
Добрият кон и гол кокал гризе 12 764
На дрът гъз, пий вино 12 665
Чаша пълна кесия не пълни 11 771
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 754
В окото ти да бръкнат, пий вино 11 704
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 778
Ако гониш два заека, нищо не печелиш 10 693
У всекиго се намира, проклето пиянство 10 665
Мъчно е да е най-дълбока 9 696