Вълкът козината си мени леке не хваща

размени поговорките размени поговорките

Вълкът козината си мени , но нрава - никога

Пачавра  леке не хваща

прегледи 595     харесвания 11