likes views
Който нож вади, той поръчва музиката 26 873
Една птичка циганин надлъгва 13 776
Жената е за пияниците 13 727
Ако няма ум е червена 23 726
Гладно куче, да ме учи на пости 27 712
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 690
Чисто сребро, такова ти е на гърбина 3 663
Бог помага и то умря 15 655
Чаша пълна кесия не пълни 11 648
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 646
Ако си мома, на врага си прощавай 6 636
Бързата работа, на ти секира 6 633
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 630
Ум царува, лошият човек никога 6 622
Добрият кон и гол кокал гризе 12 611
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 6 609
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 607
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 604
Всеки умен, ама далеч не стига 6 599
Чаша пълна, ама в главата няма 8 593
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 592
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 588
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 7 585
Котка по гърб си изкарва хляба 7 583
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 579