likes views
Който нож вади, той поръчва музиката 26 916
Една птичка циганин надлъгва 13 817
Ако няма ум е червена 23 769
Жената е за пияниците 13 768
Гладно куче, да ме учи на пости 27 755
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 732
Чисто сребро, такова ти е на гърбина 3 699
Бог помага и то умря 15 694
Чаша пълна кесия не пълни 11 683
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 681
Бързата работа, на ти секира 6 676
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 674
Ако си мома, на врага си прощавай 6 674
Ум царува, лошият човек никога 6 663
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 6 653
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 651
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 649
Добрият кон и гол кокал гризе 12 649
Всеки умен, ама далеч не стига 6 638
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 633
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 630
Чаша пълна, ама в главата няма 8 624
Котка по гърб си изкарва хляба 7 623
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 7 621
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 620