likes views
Който нож вади, той поръчва музиката 26 1008
Една птичка циганин надлъгва 13 899
Ако няма ум е червена 23 854
Жената е за пияниците 13 854
Гладно куче, да ме учи на пости 27 847
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 812
Бог помага и то умря 15 780
Чисто сребро, такова ти е на гърбина 3 762
Бързата работа, на ти секира 6 760
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 754
Ако си мома, на врага си прощавай 6 753
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 748
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 745
Чаша пълна кесия не пълни 11 743
Ум царува, лошият човек никога 6 739
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 738
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 6 737
Добрият кон и гол кокал гризе 12 727
Всеки умен, ама далеч не стига 6 722
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 721
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 712
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 708
Котка по гърб си изкарва хляба 7 705
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 7 683
Чаша пълна, ама в главата няма 8 681