likes views
Който нож вади, той поръчва музиката 26 1071
Една птичка циганин надлъгва 13 956
Гладно куче, да ме учи на пости 27 945
Ако няма ум е червена 23 919
Жената е за пияниците 13 915
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 866
Бог помага и то умря 15 844
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 823
Бързата работа, на ти секира 6 814
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 813
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 802
Чисто сребро, такова ти е на гърбина 3 801
Ако си мома, на врага си прощавай 6 800
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 6 791
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 790
Добрият кон и гол кокал гризе 12 785
Ум царува, лошият човек никога 6 783
Чаша пълна кесия не пълни 11 781
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 780
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 777
Всеки умен, ама далеч не стига 6 770
Котка по гърб си изкарва хляба 7 756
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 752
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 730
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 7 728