likes views
Който нож вади, той поръчва музиката 26 890
Една птичка циганин надлъгва 13 794
Жената е за пияниците 13 745
Ако няма ум е червена 23 744
Гладно куче, да ме учи на пости 27 730
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 709
Чисто сребро, такова ти е на гърбина 3 680
Бог помага и то умря 15 671
Чаша пълна кесия не пълни 11 665
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 660
Бързата работа, на ти секира 6 653
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 650
Ако си мома, на врага си прощавай 6 650
Ум царува, лошият човек никога 6 640
Добрият кон и гол кокал гризе 12 627
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 626
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 626
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 6 626
Всеки умен, ама далеч не стига 6 618
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 608
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 607
Чаша пълна, ама в главата няма 8 607
Котка по гърб си изкарва хляба 7 601
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 7 600
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 595