likes views
Който нож вади, той поръчва музиката 25 702
Една птичка циганин надлъгва 12 608
Жената е за пияниците 12 558
Ако няма ум е червена 22 545
Гладно куче, да ме учи на пости 26 525
Пременил се Илия, у главата блъснат 24 525
Чисто сребро, такова ти е на гърбина 2 516
Умрялото магаре го ръжда не хваща 9 473
Бог помага и то умря 14 468
Ако си мома, на врага си прощавай 5 466
Чаша пълна кесия не пълни 10 459
Добрият кон и гол кокал гризе 11 457
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 14 454
Ум царува, лошият човек никога 5 449
Бързата работа, на ти секира 4 442
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 5 441
Чаша пълна, ама в главата няма 7 438
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 16 432
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 16 430
Вълкът козината си мени леке не хваща 10 429
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 6 428
Всеки умен, ама далеч не стига 5 427
Котка по гърб си изкарва хляба 6 425
Мързеливата жена си има червей да го яде 13 412
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 17 409