likes views
Който нож вади, той поръчва музиката 25 710
Една птичка циганин надлъгва 12 619
Жената е за пияниците 12 569
Ако няма ум е червена 22 557
Гладно куче, да ме учи на пости 26 536
Пременил се Илия, у главата блъснат 24 533
Чисто сребро, такова ти е на гърбина 2 524
Умрялото магаре го ръжда не хваща 9 482
Бог помага и то умря 14 480
Ако си мома, на врага си прощавай 5 474
Чаша пълна кесия не пълни 10 472
Добрият кон и гол кокал гризе 11 469
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 14 463
Ум царува, лошият човек никога 5 458
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 5 451
Бързата работа, на ти секира 4 451
Чаша пълна, ама в главата няма 7 447
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 17 446
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 16 438
Всеки умен, ама далеч не стига 5 438
Вълкът козината си мени леке не хваща 10 437
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 6 437
Котка по гърб си изкарва хляба 6 433
Мързеливата жена си има червей да го яде 13 424
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 17 419