likes views
Който нож вади, той поръчва музиката 26 785
Една птичка циганин надлъгва 13 698
Жената е за пияниците 13 654
Ако няма ум е червена 23 646
Гладно куче, да ме учи на пости 27 634
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 614
Чисто сребро, такова ти е на гърбина 3 592
Бог помага и то умря 15 580
Чаша пълна кесия не пълни 11 569
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 567
Ако си мома, на врага си прощавай 6 561
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 549
Ум царува, лошият човек никога 6 544
Бързата работа, на ти секира 5 543
Добрият кон и гол кокал гризе 12 540
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 6 532
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 525
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 525
Всеки умен, ама далеч не стига 6 524
Чаша пълна, ама в главата няма 8 523
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 518
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 7 513
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 511
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 510
Котка по гърб си изкарва хляба 7 505