likes views
Който нож вади, той поръчва музиката 25 708
Една птичка циганин надлъгва 12 617
Жената е за пияниците 12 567
Ако няма ум е червена 22 554
Гладно куче, да ме учи на пости 26 532
Пременил се Илия, у главата блъснат 24 530
Чисто сребро, такова ти е на гърбина 2 522
Умрялото магаре го ръжда не хваща 9 480
Бог помага и то умря 14 476
Ако си мома, на врага си прощавай 5 472
Чаша пълна кесия не пълни 10 469
Добрият кон и гол кокал гризе 11 465
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 14 462
Ум царува, лошият човек никога 5 457
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 5 449
Бързата работа, на ти секира 4 449
Чаша пълна, ама в главата няма 7 446
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 17 445
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 16 436
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 6 436
Всеки умен, ама далеч не стига 5 435
Вълкът козината си мени леке не хваща 10 434
Котка по гърб си изкарва хляба 6 430
Мързеливата жена си има червей да го яде 13 422
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 17 417