likes views
Който нож вади, той поръчва музиката 25 768
Една птичка циганин надлъгва 12 683
Жената е за пияниците 12 642
Ако няма ум е червена 22 628
Гладно куче, да ме учи на пости 26 614
Пременил се Илия, у главата блъснат 24 600
Чисто сребро, такова ти е на гърбина 2 579
Бог помага и то умря 14 562
Умрялото магаре го ръжда не хваща 9 553
Чаша пълна кесия не пълни 10 551
Ако си мома, на врага си прощавай 5 549
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 14 535
Ум царува, лошият човек никога 5 531
Бързата работа, на ти секира 4 529
Добрият кон и гол кокал гризе 11 526
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 5 521
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 17 510
Чаша пълна, ама в главата няма 7 508
Всеки умен, ама далеч не стига 5 507
Ако попът се напива слепи ги ражда 12 506
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 17 505
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 6 499
Мързеливата жена си има червей да го яде 13 496
Вълкът козината си мени леке не хваща 10 495
Котка по гърб си изкарва хляба 6 488