likes views
Който нож вади, той поръчва музиката 26 1056
Една птичка циганин надлъгва 13 939
Гладно куче, да ме учи на пости 27 916
Жената е за пияниците 13 898
Ако няма ум е червена 23 896
Пременил се Илия, у главата блъснат 25 853
Бог помага и то умря 15 820
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 15 808
Бързата работа, на ти секира 6 797
Чисто сребро, такова ти е на гърбина 3 789
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 18 788
Ако си мома, на врага си прощавай 6 784
Умрялото магаре го ръжда не хваща 10 777
Ако попът се напива слепи ги ражда 13 776
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 6 776
Чаша пълна кесия не пълни 11 771
Ум царува, лошият човек никога 6 770
Мързеливата жена си има червей да го яде 14 763
Добрият кон и гол кокал гризе 12 763
Вълкът козината си мени леке не хваща 11 754
Всеки умен, ама далеч не стига 6 754
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 18 741
Котка по гърб си изкарва хляба 7 740
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 7 717
Едно си баба знае, ама е на голяма почит 18 712