likes views
Който нож вади, той поръчва музиката 25 750
Една птичка циганин надлъгва 12 660
Жената е за пияниците 12 622
Ако няма ум е червена 22 607
Гладно куче, да ме учи на пости 26 593
Пременил се Илия, у главата блъснат 24 579
Чисто сребро, такова ти е на гърбина 2 562
Бог помага и то умря 14 535
Умрялото магаре го ръжда не хваща 9 532
Чаша пълна кесия не пълни 10 530
Ако си мома, на врага си прощавай 5 530
Пременил се Илия да влезе у работлива жена 14 517
Добрият кон и гол кокал гризе 11 511
Бързата работа, на ти секира 4 509
Ум царува, лошият човек никога 5 507
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 5 502
Айран няма за пиене, селото не изтрезнява 17 494
Чаша пълна, ама в главата няма 7 492
Всеки умен, ама далеч не стига 5 489
Работата не грози човека, но сиренето е с пари 17 488
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 6 485
Мързеливата жена си има червей да го яде 13 480
Ако попът се напива слепи ги ражда 12 478
Вълкът козината си мени леке не хваща 10 477
Котка по гърб си изкарва хляба 6 474