Чаша пълна кесия не пълни

размени поговорките размени поговорките

Чаша пълна , жена гладна

Празна хвалa  кесия не пълни

прегледи 460     харесвания 10