Пачавра, но нрава - никога

размени поговорките размени поговорките

Пачавра  леке не хваща

Вълкът козината си мени , но нрава - никога

прегледи 395     харесвания 3