likes views
Кажат ли на едно куче " бясно е " то и да не е, не би стояло 8 250
Чаша пълна, ама в главата няма 7 438
Една птичка, пък за сто гюрултия ще вдигне 7 263
Мокър от дъжд няма 7 259
Махни се, страшно червеното 7 257
Вържи попа, ама и него ръждата го яде 7 242
Който много се хвали духа 7 239
Всички сме луди, де вали 7 238
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 6 428
Котка по гърб си изкарва хляба 6 424
Който сам се хвали - ще ти отхапе ръката 6 337
Кой каквото прави, а сърце не дава, нищо не става 6 259
Мокър от дъжд рано пее 6 252
Глас народен слепи ги ражда 6 242
Ако си мома, на врага си прощавай 5 466
Ум царува, лошият човек никога 5 449
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 5 441
Всеки умен, ама далеч не стига 5 427
Вържи попа, да те лае 5 403
Умната жена - дали за лете или зиме 5 322
Животът е като стълба - едни се качват, а друг плаща 5 263
Младост без любов под бъчвата 5 260
Който много се хвали - само се поти 5 259
Жена и кокошка докато е младо 5 256
Бързата работа, на ти секира 4 442