likes views
Кажат ли на едно куче " бясно е " то и да не е, не би стояло 8 255
Чаша пълна, ама в главата няма 7 447
Една птичка, пък за сто гюрултия ще вдигне 7 270
Мокър от дъжд няма 7 268
Махни се, страшно червеното 7 266
Вържи попа, ама и него ръждата го яде 7 250
Всички сме луди, де вали 7 246
Който много се хвали духа 7 246
Ум царува, ум робува, често добър пияница ще познаеш 6 437
Котка по гърб си изкарва хляба 6 432
Който сам се хвали - ще ти отхапе ръката 6 345
Кой каквото прави, а сърце не дава, нищо не става 6 269
Мокър от дъжд рано пее 6 259
Глас народен слепи ги ражда 6 251
Ако си мома, на врага си прощавай 5 474
Ум царува, лошият човек никога 5 458
Мъжът казва : "Дай, Боже, работа", а жената - голяма риба 5 451
Всеки умен, ама далеч не стига 5 438
Вържи попа, да те лае 5 410
Умната жена - дали за лете или зиме 5 330
Животът е като стълба - едни се качват, а друг плаща 5 271
Който много се хвали - само се поти 5 268
Младост без любов под бъчвата 5 267
Жена и кокошка докато е младо 5 263
Бързата работа, на ти секира 4 451