Ръка, друг ум

размени поговорките размени поговорките

Ръка , ръка мие за да бъдат и двете бели

Друго време , друг ум

прегледи 3     харесвания 0