Много баби, малцина знаят да ги задържат

размени поговорките размени поговорките

Много баби  - хилаво дете

Мнозина знаят да печелят пари , малцина знаят да ги задържат

прегледи 5     харесвания 0