Уплел конците се познава

размени поговорките размени поговорките

Уплел конците  и ритнал топа

Приятел в нужда  се познава

прегледи 426     харесвания 3