Тамън за вълка приказват, а у невястата хабер нямат

размени поговорките размени поговорките

Тамън за вълка приказват , а той в кошарата

У зетя тъпан бие , а у невястата хабер нямат

прегледи 1     харесвания 0