Сговорна дружина, жена гладна

размени поговорките размени поговорките

Сговорна дружина  планина повдига

Чаша пълна , жена гладна

прегледи 1     харесвания 0