Песът лае не се крият

размени поговорките размени поговорките

Песът лае , за да си пази комата

Любов и кашлица  не се крият

прегледи 1     харесвания 0