От работа тежко, плащали - плакали

размени поговорките размени поговорките

От работа тежко , без работа по-тежко

Пили - пели , плащали - плакали

прегледи 1     харесвания 0