Мързеливият два пъти работи да влезе у работлива жена

размени поговорките размени поговорките

Мързеливият два пъти работи , а скъперникът два пъти плаща

Сиромашията се бои  да влезе у работлива жена

прегледи 525     харесвания 5