Госта гощавай, стой си дома

размени поговорките размени поговорките

Госта гощавай , на врага си прощавай

Ако си мома , стой си дома

прегледи 445     харесвания 3