Ако искаш да познаеш човека, памет с вила

размени поговорките размени поговорките

Ако искаш да познаеш човека , дай му власт

Ум с кола , памет с вила

прегледи 1     харесвания 0