Тихата вода в капан не влиза

размени поговорките размени поговорките

Тихата вода  е най-дълбока

Дваж лисица  в капан не влиза

прегледи 1     харесвания 0