Нашето гардже - глас божи

размени поговорките размени поговорките

Нашето гардже  е винаги най-хубаво, нашата къща е най-подредена

Глас народен  - глас божи

прегледи 1     харесвания 0