Млад да се жениш - рано е, стар да се жениш - вечна мъка

размени поговорките размени поговорките

Млад да се жениш - рано е, стар да се жениш  - късно е

Лоша жена  - вечна мъка

прегледи 5     харесвания 0